Viridis Bracino signifie la brasserie verte en latin. Le nom est inspiré par la revue du collège de 'Pataphysique dont le premier exemplaire est sorti en 1950. La 'Pataphysique est un bel exercice d'ouverture d'esprit dès lors qu'elle se considère comme la physique de l'imaginaire. Cela nous rappelle qu'il est préférable de ne pas trop se prendre au sérieux, mais avec crédibilité.

Daarbij heeft de brouwerij als doelstelling om wilde planten te promoten in haar recepten ; en dus een steentje bij te dragen aan het behoud van de biodiversiteit, door de voordelen van lokale aromatische en geneeskrachtige planten  onder de aandacht te brengen.

De plus, la brasserie a comme objectif de promouvoir certaines plantes sauvages dans ses recettes. Cela permet de contribuer à la conservation de la biodiversité en mettant en avant  les bénéfices de plantes indigènes  aromatiques et médicinales.

Viridis Bracino

 

Viridis Bracino betekent de groene brouwerij in het Latijn. De benaming is geïnspireerd door het tijdschrift "Viridis Candela", uitgebracht door het 'Patafysica College sinds 1950. 'Patafysica is een mooie oefening van "openmindigheid" doordat de discipline zichzelf definieert als de fysica van het denkbeeldige. Het doet er aan ons herinneren dat we ons beter niet te serieus opnemen maar dan wel met geloofwaardigheid.

Depuis juin 2018 la Floral se brasse à la Brasserie du Renard à Pecrot, où Corentin Lippert, le brasseur de la Floral Dodoens est aussi engagé à mi-temps en production et commercialisation des bières du Renard. Venez découvrir ce beau projet coopératif et les bonnes bières du Renard !

 

Sinds juni 2018 brouwt Corentin Lippert zijn Floral Dodoens in de “Brasserie du Renard” in Pécrot. Hij werkt daar ook als vertegenwoordiger en in de productie. Ontdek nu deze geweldige coöperatie en haar heerlijke bieren! Ontdek nu deze geweldig coopératie en haar heerlijke bieren !

Babelgique

 

L'esprit de la brasserie est entièrement bilingue et ouvert à d'autres cultures. Ca  sent la bière de Lima à Cotonou. Et c'est plein d'Uilenspiegels, de Kang Kurangs et d'autres chamanes en herbes.

 

De spirit van de brouwerij is helemaal tweetalig en staat open voor andere culturen. Het ruikt naar bier van Lima tot Cotonou. En 't is vol met Uilenspiegels, Kang Kourangen en andere sjamanen in vorming.

© Copyright. All Rights Reserved.

CONTACT DETAILS

     Brabant, Belgium

corentin@viridis-bracino.be

0032 (0) 475 56 51 76

LATEST NEWS

 

Floral Dodoens 2020@

 

 

Floral on Map !


Fusion avec la Brasserie du Renard depuis janvier 2020


Fusie met Brasserie du Renard sinds januari 2020


Gratis levering aan huis

Livraison à domicile gratuite 

 

FOLLOW US


Le projet a besoin de vous...

Het project heeft u nodig...


Drink onze bieren

Buvez nos bièresCommander via/ bestel via :

boutique.brasseriedurenard.be